Latin-Styles inschrijvingsformulier Seizoen 02-2024

Latin-Styles inschrijvingsformulier Seizoen 02-2024

De start van seizoen 02-2024 is op 17 mei 2024, voor verdere data: leskalender.

Voornaam/First name + achternaam/surname
Straat/Street + Huisnummer/House number (+toevoeging/addition)
Postcode/Postal code + stad/city
+31(0)10 1234567 / +31(0)6 12345678
+31(0)10 1234567 / +31(0)6 12345678
| Beginners 1 = totally new to latin dancing | Beginners 2 = we know the very basics | Intermediate = Beginners 1+2 completed | Latin-Fit = Solodancing of all levels combined — Na de eerste les zal de docent bepalen of het opgegeven niveau juist is/After the first lesson the teacher will decide if the requested level is actually suiting.
Ja? Vul dan het volgende veld in a.u.b./Yes? Please fill in the next field.
Op het moment regelen wij geen danspartners. U kunt via onze social media in contact komen met mogelijke partners. Ook kunt u natuurlijk altijd bij een open avond of proefles kennis maken met andere dansers. / At this moment we are not arranging dance partners. You can make contact with possible dance partners on our social media. At one of our open social events or at a trial lesson You can also always make contact with other dancers.
U kunt de privacy voorwaarden hier vinden/You can find the privacy policy here: https://bailaremos.nl/privacy-policy/
U kunt de algemene voorwaarden hier vinden/You can find the general conditions here: https://bailaremos.nl/algemene-voorwaarden/